Schaamte, woede, rouw – hoe verder?

Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.
Deel deze activiteit

De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk blijven maar doorgaan. In de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland en opnieuw Nederland, ja wereldwijd worden de verhalen van slachtoffers openbaar. Het accent lig niet meer alleen op het misbruik zelf, maar op de wijze waarop bisschoppen en kardinalen gezwegen hebben, misbruik hebben toegedekt en de daders de hand boven het hoofd gehouden.

Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt het initiatief om het gesprek aan te gaan over onszelf: onze schaamte, onze woede, onze verantwoordelijkheid. Waar waren wij in die jaren, wat hebben we gezien en gedaan, wat nagelaten?

We kiezen uitdrukkelijk voor twee wegen. De eerste is het gesprek met elkaar.

In een vierde  grotere bijeenkomst willen we de thema’s benoemen die aan de orde zijn geweest, en een breder licht laten schijnen op deze pijnlijke problematiek. Deze vierde bijeenkomst is op zondag 2 december, de eerste zondag van de Advent, om 15.30 uur  in de kerk van Franciscus Xaverius, t Zand 31.

De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven. Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan met wat we weten.

Begeleiding:  Cor Arends en Phil Jacobs

Kosten: gratis