Samen eten en delen in de Bijbel

maaltijden als momenten van ontmoeting
Deel deze activiteit

Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Abraham en Sara bereiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte.

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is. Onze blik op het samen vieren, het breken en delen, kan verrijkt worden als we naar de Schrift kijken en leren hoe daar maaltijd gehouden wordt.

In zeven korte bijeenkomsten willen we deze verhalen verkennen. Steeds zal er na een korte inleiding op de tekst een gesprek zijn met elkaar over de
betekenis van de tekst voor ons.

Beleiding: Leden van de geloofsgemeenschap

Aantal deelnemers: onbeperkt

Kosten: gratis