Samen Bijbellezen

maximaal 14 bijeenkomsten: boek Handelingen van de Apostelen
Deel deze activiteit

Samen lezen en bespreken we in maximaal 14 bijeenkomsten op zondagavond het boek ‘Handelingen van de Apostelen’.

We lezen iedere avond eerst gezamenlijk de hoofdstukken die aan de beurt zijn en zullen ook speciaal aandacht besteden aan paralellen met het Evangelie volgens Lukas.

Bij onze bespreking richten we ons met name op dat wat ons raakt of bezighoudt. We voelen ons daarbij vrij om onze eigen ervaringen en vraagtekens en uitroeptekens bij het Bijbelgedeelte in te brengen. Daarbij zoeken we samen naar de relevantie voor ons dagelijks leven. We sluiten de avond af met een kort liturgisch moment.
De gespreksleiding en voorbereiding van de kringavonden rouleert onder die leden die dat willen, men kan daarbij gebruik maken van achtergrondmateriaal dat hiervoor beschikbaar is.
Ieder die dit Bijbelboek in zijn geheel wil lezen en bespreken is welkom om zich aan te sluiten.
Begeleiding: Contactpersoon: Tjerk Nap
Kosten: geen