Sacramentsdag 2021

In stilte Sacramentsdag viering
Deel deze activiteit

Sacramentsdag is een hoogfeestdag binnen de katholieke kerk. Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.

Dit feest wordt gevierd omdat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.
Op zondag 6 juni wordt Sacramentsdag op een aangepaste wijze gevierd. De traditionele Sacramentsdagviering in de Sint- Martinuskerk met de processie door de tuin kan geen doorgang vinden.
Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de kerk. Het aanbidden van het allerheiligste vindt plaats op het rustaltaar voor het priesterkoor.
We zouden de gelovigen willen uitnodigen om naar de viering te komen. De Eucharistieviering vangt aan om 9:00 uur met daarna de processie in de kerk. De voorgangers zijn Mgr. Hoogenboom en diaken Frank Sieraal met muzikale ondersteuning van het
Sint- Martinuskoor.

Helaas mogen er slechts 70 mensen aanwezig zijn. Om de viering mee te maken, nodigen we u hierbij uit. Maar u kunt deze ook volgen via de live stream.

Ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11279

Beleiding: n.v.t.

Aantal deelnemers: 70

Kosten: n.v.t.