Rex – de koning – INRI

stille zaterdag in muziek
Deel deze activiteit

Het is stille zaterdag – de dag na de kruisiging van Jezus. Boven zijn kruis werd een opschrift geplaatst in drie talen: "Dit is Jezus, de koning der Joden". Vaak afgekort tot INRI, naar de latijnse woorden: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum.
Die woorden vormen het uitgangspunt voor overweging en voor het luisteren naar muziek uit de 15/16e eeuw, gezongen door Ensemble Joli Cuer.

Terwijl we muziek horen over koningen (en een enkele koningin) overwegen we wat voor koning Jezus eigenlijk was. En laten we niet alleen naar het verleden kijken: hoe zit het eigenlijk met koningen in onze eigen tijd? En wat betekent dit alles voor ons zelf en ons leven? 
Kortom genoeg vragen, opgeroepen door wonderschone muziek.  

Rex et Regina – Vorstelijke muziek uit de 15e en 16e eeuw
Rex et Regina, koning en koningin, vormen de rode draad in dit concert van vocaal ensemble Joli Cuer. Het omvat wereldlijke en geestelijke polyfone muziek uit de periode 1350-1550 van onder anderen Pierre de la Rue, Josquin des Prez, Jehan Mouton en Walter Frye.

Koningen en koninginnen waren machthebbers, leiders, beschermers van land en goed, maar soms ook wrede veroveraars, heerszuchtig en ijdel. Ze speelden een belangrijke rol als mecenas van componisten en uitvoerend musici verbonden aan het hof, en werden geëerd met muzikale lofdichten en smeekbedes om het land te beschermen. Tegelijk kenden ook zij menselijke emoties als rouw, liefdesverdriet en de zorg om het krijgen van nakomelingen, vaak omgezet in schitterende composities. En hoe vrij zijn deze ambtsbekleders nou helemaal, zelfs nu het koningschap nog slechts een symbolische functie is? Wie zou met hen willen ruilen?

Joli Cuer bestaat uit Monique Janssens (mezzosopraan), Ed Mos (alt en tenor), Wim Sangster (alt en tenor), Raphaël Rijntjes (bariton en bas).
Aantal deelnemers:
Maximaal 75
Kosten:
gratis, collecte na afloop