Radicale liefde in kerk en samenleving

Lezing van Dr. Samuel Lee
Deel deze activiteit

De vorige Theoloog des Vaderlands Samuel Lee zal spreken over de noodzaak van een radicale liefde in kerk en samenleving, het verlangen naar een nieuw christendom en het migrant-zijn in de bijbel en in zijn eigen leven.

Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch is het met Samuel Lee ééns dat ‘alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats. …. Naar schatting wonen 1 miljoen migranten christenen in ons land. Mensen die vaak leven in moeilijke omstandigheden en in hun geloof een bron van troost en inspiratie vinden. Juist de verhalen uit de Bijbel kunnen migranten bemoedigen. De auteur zelf is een migrant uit het Midden-Oosten. Enkele keren mocht ik hem ontmoeten als een evangelisch christen met een grote oecumenische openheid’.

Samuel Lee werd geboren in het Midden-Oosten, kwam op 14-jarige leeftijd naar Nederland, en trouwde met een Zuid-Koreaanse christelijke vrouw. Tijdens hun huwelijksreis ervoer hij dat hij door Jezus werd geroepen; hij werd christen en nam de naam Samuel aan. In 1995 stichtte hij in de Bijlmer de Jesus Christ Foundation Church. In 2017 werd hij benoemd tot hoofd van het Center for Theology of Migration aan de VU, en in 2019 benoemd tot Theoloog des Vaderlands. In zijn preken en spreken pleit hij voor sociale gerechtigheid, een radicale liefde in kerk en samenleving, en een verlangen naar een nieuw christendom. Aan het eind van zijn tijd als Theoloog des Vaderlands deed hij een oproep aan de kerken om lhbt-ers te accepteren, en excuses aan te bieden voor het hen aangedane leed.

Beleiding: Dr. Samuel Lee

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro