Psalmen

Naderingen van God
Deel deze activiteit

Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen. Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven. Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij. Grote vreugde overkomt mij. Mijn nadering wordt Gods nadering.
Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons psalmen op een nieuwe manier te lezen:
10 januari Psalm 15 Paul Reehuis

Begeleiding en aanmelding:
zr. Jeanne Hommenga (zie knop aanmelden)
of telefonisch bij de receptie 033 4698100 van 9.00 tot 17.00 uur

Bijdrage:
€ 15 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) of door over te maken op Kerkelijke instelling Mgr Blom, NL77INGB0653890281 o.v.v. Psalmencursus 2020