Proef! Geloof in het Soesterkwartier

Kerkdienst
Deel deze activiteit

Als gezamenlijke geloofsgemeenschappen uit het Soesterkwartier organiseren we een ontmoeting met elkaar en met de buurt. Dat doen we in de kerken Westerkerk en Emmauskerk met verschillende activiteiten.

Deze poster nodigt onze buurtgenoten uit voor een kerkdienst om 10 uur en een lunch om 12.00 uur, met leuke activiteiten en een kindertheater.

https://www.facebook.com/ProefGelovenInHetSoesterkwartier/