Priester in de Rooms Katholieke Kerk

Is een herbezinning nodig op het ambt van priesterschap?
Deel deze activiteit

Zijn er over enkele decennia nog wel priesters in de Katholieke Kerk? Zeker is dat het aantal priesters steeds minder wordt. Tegelijk is in de R.K. Kerk de priester de persoon die een centrale rol vervult: hij gaat voor in de eucharistie, is pastor en eindverantwoordelijke van een parochie.

Zonder priester geen kerk, tenminste als de huidige kerkstructuur blijft zoals deze nu is. Tegelijkertijd is er een veranderende beleving van het heilige, het sacrale in onze samenleving: de ontmoeting met God wordt gezocht en gevonden op vele onvermoede plekken – in de natuur, in het medemenselijk contact, in momenten van liefde en mededogen. Welke plaats neemt liturgie en Eucharistie hierin in? Is het priesterschap zoals we deze nu nog kennen wel in staat de rol te vervullen die nodig is voor een levende geloofsgemeenschap?
Begeleiding:
Theo Koster, hij is Dominicaan, priester en pastor spiritualis van een groep jonge Dominicanen in Rotterdam.
Kosten: € 5