Pastoraat en privacy: een duivels dilemma?

Maken de nieuwe regels omtrent privacy het pastoraat onmogelijk?
Deel deze activiteit

Kan en mag ik nog mijn broeders hoeder zijn? De nieuwe regels omtrent de privacy stellen eisen aan de manier waarop we in het pastoraat omgaan met geheimhouding. Wat mag en wat mag niet? Kunnen we op die manier nog zinvol naar elkaar omzien?

Een gesprek over verantwoordelijkheid voor elkaar, en hoe dat op gespannen voet kan staan met privacy en geheimhouding. Als kerkelijke gemeente willen we betrokken zijn bij de mensen in de wijk, maar wat mag je wel of niet doorvertellen? Stel, je komt bij een eenzame oudere, mag je dan doorgeven aan de dominee dat hij of zij maar eens langs moet gaan? Medische professionals en ambtsdragers hebben hun geheimhoudingsplicht. Hoe zit dat en hoe ver gaat dat? Stel, je hoort als gemeentelid over een gezin dat duidelijk financiële problemen heeft, mag je dan de diaconie vragen ze op de lijst te zetten voor “vakantiegeld delen”? We hebben in deze situaties vaak het goede voor met anderen. Waarom mag je eigenlijk niet zomaar van alles doorgeven? Zijn er wel eens dingen over jou doorverteld, wat je achteraf vervelend vond? Wat is privacy ons waard?

Begeleiding
Mw. Marjan van Rooyen van Buurtzorg,
Mw. Dr. Martina Cornel, hoogleraar VUMC,
dr. Jos Kole, ethicus RadboudUMC

Aantal deelnemers
maximaal 50

Kosten
vrijwillige bijdrage