Opening Vredesweek

Wat doe jij voor de Vrede in jouw stad?
Deel deze activiteit

“Wat doe jij voor de vrede in jouw stad?’ “Opening van de Vredesweek door wethouder Cees Van Eijk met een tentoonstelling van tekeningen van kinderen basisscholen.
De tentoonstelling is van 18 tot en met 25 september in de Xaveriuskerk.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.

Beleiding:

Aantal deelnemers:

Kosten: