Nieuwe pauselijke encycliek

Fratelli tutti
Deel deze activiteit

Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en een meer sociale globalisering.

Vanuit dit perspectief benadert de encycliek actuele uitdagingen als: omgaan met migratie, populisme, oorlogsconflicten. Belangrijk is ook samen te werken met andere religies. Prof. dr. Fred van Iersel zal ons door de encycliek heenleiden en met ons het gesprek aangaan over de betekenis ervan.

Inleider: Fred van Iersel is hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Met als nevenfuncties: professor voor sociale encyclieken te Gent (B.), voorzitter Beraadgroep Samenlevingsvragen Raad van Kerken Nederland, bestuurslid Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk bisdom Haarlem-Amsterdam.

Beleiding: Fred van Iersel

De lezing zal via een ZOOM verbinding gegeven worden

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro