Meer-dan-vijftig bijeenkomst

Maandelijkse bijeenkomst voor iedereen, voor alle leeftijden
Deel deze activiteit

 Onze meer-dan-vijftig-bijeenkomsten zijn vooral gezellige ochtenden met inhoud, voor iedereen toegankelijk. We drinken koffie met wat lekkers, we zingen bekende liedjes, we luisteren naar een getuigenis en we eten met elkaar. Ook is er ruimte voor persoonlijke voorbede of een gesprek.

Meer-dan-vijftig
Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers. De bijeenkomsten waren zo gewild, dat er van lieverlee steeds meer ‘nog-niet-50-plussers’ naar deze bijeenkomsten kwamen. Thans bedoelen we met 50-plus dat we er naar streven dat er meer dan 50 mensen zullen komen. Deze bijeenkomsten worden over het algemeen op de 3e donderdag van de maand gehouden en wel in de kerkzaal. Aanvang 10.30 uur. De ochtenden staan onder leiding van Jaap Engberts (033-433 35 57).

U wordt ontvangen met koffie en er is veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De ‘officiële’ bijeenkomst begint met gebed en samen bekende liedjes zingen.

Het programma is zeer divers en varieert van een Bijbelstudie, een film, een discussie, een getuigenis, tot een informatief programma. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd met soep en meer heerlijks.

Ook is er altijd gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Belangstelling?
IEDEREEN is WELKOM!!
Begeleiding: Dhr. Jaap Engberts
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.