Masterclaas over voedsel en landbouw in Noord-Ghana

Masterclass Ghana
Deel deze activiteit

Heeft u zin om weer eens in de schoolbanken te zitten? Dat kan binnenkort in Het Brandpunt. De oecumenische geloofsgemeenschap ondersteunt twee Ghanese ontwikkelingsorganisaties. In het tweede jaar van het gemeenschapsproject wordt verdieping gezocht. Om een concreter beeld te kunnen vormen van het leven en werken in Noord-Ghana wordt een speciale masterclass georganiseerd.

Het Brandpunt ondersteunt twee Ghanese ontwikkelingsorganisaties. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Inmiddels het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa het tweede jaar ingegaan. Tijd om verdieping te zoeken. Om die reden organiseert de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een speciale masterclass over de voedsel- en landbouwsituatie in Noord-Ghana. Het project heeft immers ook als doel dat wij ons hier een concreter beeld kunnen vormen van het leven en werken in Ghana. 

Tijdens de masterclass nemen Kees van Veluw en Emile Hagelen ons aan de hand van beelden mee naar Noord-Ghana, het gebied waar ook het door Het Brandpunt gesteunde boerinnenproject van de presbyteriaanse kerk plaatsvindt. Hij zal ons kennis en inzicht aanreiken over de voedsel- en landbouwsituatie aldaar. Er bestaat op het platteland van Noord-Ghana veel honger en armoede. De opbrengsten van de traditionele vormen van landbouw zijn niet toereikend om de groeiende bevolking van voldoende voedsel te voorzien.
Kees en Emile zullen tijdens hun masterclass onder meer aandacht geven aan de volgende vragen:
– Hoe is de bodemgesteldheid in Noord-Ghana en welke beperkingen levert dit op voor de
landbouw?
– Welke producten kunnen het beste verbouwd worden?
– Wat is nodig om de landbouw en voedselzekerheid te verbeteren?
– Hoe gaat de bevolking hiermee om?
– Welke problemen doen zich voor met betrekking tot de landbouw?
– In hoeverre beïnvloedt de klimaatsverandering de landbouw?
– Welke mogelijkheden zijn er voor biologisch en/of ecologische landbouw?
– In hoeverre wordt de landbouwontwikkeling ondersteunt door de Ghanese overheid of door
buitenlandse organisaties?
Kees en Emile zijn beiden betrokken bij de stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana. Deze stichting zet zich al 40 jaar in voor de landbouwontwikkeling en Noord Ghana. Deze opbrengsten bewijzen dat biologisch landbouwmethoden werken.

Van harte welkom!

Hubert Fermina, Frouwke Haaksema , Hennie Sohl en Gerard van Eck
Begeleiding: Werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg
Kosten: Vrijwillige bijdrage