Martin Buber

Bestaan is ontmoeten
Deel deze activiteit

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren. Dat kenmerkt voor Buber de ik-jij relatie. Hiertegenover plaatst Buber de ik-het relatie, waarin de ander een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven ligt in de ik-jij relatie. Daar kunnen we ook God ervaren.

Op deze bijeenkomst hoort u meer over wat deze ‘filosofie van de dialoog’ is gaan heten, en de concrete betekenis daarvan voor ons. We vragen ons in dialoog met elkaar af welke waarde deze ideeën hebben voor ons concrete leven. 

Martin Buber (1878-1965) groeide op in Lemberg (het tegenwoordige Lviv, Oekraïne). In die streek tekende hij de chassidische vertellingen op die anders voor ons verloren zouden zijn gegaan.

Begeleiding: dr Liesbeth Levy, filosoof en directeur van Stichting Lokaal

Kosten: 5 euro