Maaltijd met en voor jongeren

Kerken in Amersfoort bieden activiteiten aan rond het thema van de oecumenische vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’
Deel deze activiteit

Speciaal voor jongeren van 17-25 jaar is in de Johanneskerk een maaltijd in het kader van de vredesweek.

Leuk als je komt, graag even aanmelden in verband met de voorbereidingen.

Begeleiding: Annette Koops, jongerenwerker 

Deze activiteit is aangeboden in het kader van de Vredesweek door een christelijke geloofsgemeenschap. Voor een volledig overzicht van deze week kunt u kijken op de agenda van de vredesweek of klik hier voor een beknopt overzicht.