Lieddag: ‘Dat groot mag zijn ons hart’

Een middag zingen met hart en ziel!
Deel deze activiteit

MuCoBra - Muziek Commissie Brandpunt – organiseert 19 november een lieddag rond liederen van Huub Oosterhuis en het Dominicus Muziekfonds.
Deze tijd vraagt ons om solidariteit, verbinding en heelheid. De lieddag krijgt daarom het thema mee ‘Dat groot mag zijn ons hart’. Een middag zingen met hart en ziel!

Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om met elkaar bekende en minder bekende liederen te zingen. Je hoeft geen lid te zijn van een koor of een bepaald niveau te hebben. We gaan een middag lekker meerstemmig zingen met elkaar, onder de bezielende leiding van dirigent Kees van Mechelen en begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van de Bedem op fluit.
De kerkzaal is open vanaf 12.30 uur, halverwege de middag hebben we een pauze om elkaar te ontmoeten.

Aanmelden kan door vóór 10 november een e-mail te sturen via knop Aanmelden.
De kosten bedragen 7,50 euro vooraf over te maken op NL34 RABO 0123 0518 00, t.n.v. PG Hoogland-Amersfoort Noord o.v.v. Lieddag Brandpunt. De partituren worden je dan zo spoedig mogelijk na aanmelding in pdf toegestuurd. Betaling aan de zaal is mogelijk, maar vooraf verdient de voorkeur.
Koffie, thee met iets lekkers en het partiturenboekje zijn inbegrepen. Komt en zing het voort!

Beleiding:

Aantal deelnemers: nvt

Kosten: €7,50