Lezing Ruud Bartlema; beeldend kiunstemaar en leraar Joodse mystiek

De Kruisweg als spiegel voor eigen lijden
Deel deze activiteit

Een LEZING DOOR RUUD BARTLEMA over de hedendaagse betekenis van de kruisweg met beelden van de kruisweg van AAD DE HAAS en de moderne kruisweg van Ruud Bartlema.

Meer dan voorheen misschien leeft het besef dat in het lijden dat mensen in grote delen van onze wereld ondergaan, de Christusgestalte opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak in de wijze waarop mensen zich het lijden van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken. In die keuze wordt Jezus’ kruisgang als het ware weer actueel voor ons.

Ruud Bartlema, kunstenaar en theoloog. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie. En via de joodse denker Martin Buber kwam hij in aanraking met de joods mystieke tradities van het chassidisme. Als leraar joodse mystiek geeft o.a. hij divers lezingen.

Aad de Haas, kunstenaar (1920-1972). De Kruiswegstaties (1949) van Aad de Haas zijn vooral ook bekend geworden omdat deze na felle discussies uit de St. Cunibertuskerk te Wahlwiller (Zuid-limburg) verwijderd moesten worden.

Van harte welkom. Vanaf 19.45 staat er een kopje thee/koffie voor u klaar. Aanvang 20.00 uur. Na de lezing tijd om elkaar te ontmoeten met een hapje/drankje.

Aanmelden: vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl Entree: vrijwillige bijdrage Vorming door Ontmoeting (VDO)-team

Beleiding: VDO commissie

Aantal deelnemers: max 60

Kosten: vrijwillige bijdrage