Lezing ‘Op stap naar een klimaat van vrede en recht’

Kerken in Amersfoort bieden activiteiten aan rond het thema van de oecumenische vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’
Deel deze activiteit

Een interactieve bijeenkomst met lezing en gesprek in kleine groepjes over de vraag wat de klimaatontwikkelingen voor ons en de samenleving betekenen.

Theoloog en schrijver Marjan Bosch gaat in het kader van de vredesweek in op het thema ‘Een klimaat waarin vrede kan bloeien’. 

Zij neemt ons deze avond mee op reis. Met groene stappen, vredevolle stappen, stappen vol vertrouwen en verhalen over hoe het kan lukken: dat klimaat komt er wel! Er zijn veel wegen die naar Rome, naar vrede, naar heelheid leiden en óók jij zal je eigen weg daarin vinden. We onderzoeken die verschillende wegen, met grote stappen en kleine stapjes, en zien daarbij hoopgevende vergezichten, maar ook benauwde verdwaalroutes onder ogen. Toch gaan we aan het eind van een avond vol voorbeelden en uitdagingen allemaal weer met goede moed op pad! Als individu en als (kerk)gemeenschap.

De lezing begint om 20.00u., inloop vanaf 19.45u. met koffie/thee.

Begeleiding: De beraadsgroep ‘vorming door ontmoeting’ van de Fonteinkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage

Deze activiteit is aangeboden in het kader van de Vredesweek door een christelijke geloofsgemeenschap. Voor een volledig overzicht van deze week kunt u kijken op de agenda van de vredesweek of klik hier voor een beknopt overzicht.