Leven is ontmoeten

God op zoek naar de mens
Deel deze activiteit

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren
God op zoek naar de mens- Abraham Heschel


Inleider: Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University

Abraham Heschel (1907 – 1972) was een groot kenner van de Joodse mystiek én maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechten beweging, trok daarin nauw op met M.L. King en sprak zich uit tegen de Vietnamoorlog. Hij was ook als Joods vertegenwoordiger actief aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie. In één van zijn belangrijkste werken “God in search of Man” draait hij het voor christenen gebruikelijke ‘zoeken naar God’ om naar het Joodse ‘openstaan voor de – naar de mens – zoekende God’.

Beleiding: Marcel Poorthuis

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro