LEERHUIS PARABELS – uitgesteld

Scherpe vragen, rake beelden uit Evangelie, Midrasj en Koran
Deel deze activiteit

Vijf bijeenkomsten op de woensdagavond waarin we de parabels uit evangelie, midrash en koran lezen en bespreken.

‘Laat een parabel niet iets gerings zijn in je oog, want met een lampje van een stuiver kun je een grote schat vinden’ zeggen de rabbijnen.
De parabel is een kort of wat langer beeldrijk verhaal. We komen het tegen in de geschriften van de drie Abrahamitische tradities. De parabel maakt meestal in een paar zinnen duidelijk waar het om gaat. Maar ook zijn er parabels die spreken van een geheim dat moet worden ontraadseld. Alsof er gezegd wordt: ´denk er nog eens goed op door´.
In vijf bijeenkomsten vergelijken we parabels uit de joodse, christelijke en islamitische tradities onder thema’s als ontvankelijkheid, aanvaarding, aansprakelijkheid en bereidheid.
Nauwkeurige lezing van de overgeleverde vragen en beelden dagen uit om in de context van vandaag onze eigen inzichten en standpunten te onderzoeken.

Beleiding: prof. Dineke Houtman (emeritus hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom; ds. Paul van der Harst en ds. Jan Roelof Nienhuis (emeriti predikanten te Amersfoort).

Aantal deelnemers: 25

Kosten: 15 EUR