Leerhuis Mozes

Mozes, geroepen om op weg te gaan
Deel deze activiteit

De levensweg van deze geroepen mens Mozes lijkt een omweg.
Uit het water gered als vervolgd kind, prins aan het hof van Farao, vluchteling, herder, boodschapper van de Eeuwige, leider van een volk in de woestijn, wetgever en zo meer.

Deze prikkelende figuur is onderwerp van studie en gesprek op vier avond-bijeenkomsten: woensdagen 5 en 19 februari en 4 en 18 maart.

Nauwgezet lezen we de teksten uit het Bijbelboek Exodus en luisteren we naar de commentaren van joodse geleerden.
Dat voedt ons onderlinge gesprek, in de wetenschap dat de heftigheid, de twijfel, de zekerheid en de weerbarstigheid in het leven van Mozes ook klinken in ons eigen bestaan.
Oud verhaal, eigen ervaringen en andere inzichten kruisen en verrijken elkaar.

Niet alleen in de joodse en later in de christelijke traditie is Mosje/Mozes een belangrijke figuur.
Ook in de islamitische overlevering wordt hij vereerd als de profeet Moesa.
Daarom zal ons luisteren ook verrijkt worden met stemmen uit de Koran en de Hadith.

Begeleiding: prof. Dineke Houtman (bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom) ds. Paul van der Harst en ds. Jan Roelof Nienhuis (emeriti predikanten te Amersfoort).

Kosten: 10 EUR