Leerhuis ‘Ester, een joodse roman over de werkelijkheid’

Leerhuis ‘Ester, een joodse roman over de werkelijkheid’
Deel deze activiteit

Leerhuis ‘Ester, een joodse roman over de werkelijkheid’

Het mooie meisje Ester speelt de hoofdrol in het gelijknamige Bijbelboek. Onverwacht wordt zij koningin van de machtigste vorst op aarde. Ongedacht krijgt zij de verantwoordelijkheid voor de redding van haar volk: de Joden.
Een spannend en aansprekend verhaal. Haat en nijd, angst en moed, hoogmoed die ten val wordt gebracht. Standvastigheid die wordt beloond. Geweld en tegengeweld; het zit allemaal in de tien hoofdstukken van deze historische roman. Historisch in een dubbele betekenis, namelijk het verhaal wordt geplaatst in een fictieve historische context van het Perzische wereldrijk in de vijfde eeuw voor Christus. En historisch omdat het thema dat centraal staat: de redding van de Joden uit de dreiging van haat en vernietiging geleefde historie en werkelijkheid is voor veel Joden van gisteren en vandaag.
In vijf bijeenkomsten lezen we de tekst van het hele boek en krijgen daarbij leesvragen voorgelegd aan de hand van joodse commentaren door de eeuwen heen. Die commentaren helpen ons stil te staan bij de nuances in de tekst en daar vanuit in te gaan op ons eigen verstaan van de tekst. In kleine groepjes bespreken we wat we lezen en wat we daarbij bedenken over de actuele vragen die de tekst oproept over vervolging en verweer, persoonlijke moed, antisemitisme en discriminatie.
Daarnaast kijken we naar hoe het Poeriem-feest (Loten-feest) –geënt op het boek Ester – is ontstaan en welke betekenis het heeft in het hedendaagse Jodendom.

Begeleiding:
prof. Dineke Houtman (bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom) en ds. Paul van der Harst (emeritus predikant te Amersfoort).

Kosten:
deelnameprijs: 10,- (materiaal – cahier van de Stichting LEV – en koffie/thee) opgave gewenst

Opgave gewenst vóór 5 januari 2019.