Klimaat: onze zorg?

Wat doe ik met het klimaat? En omgekeerd: wat doet het klimaat met mij?
Deel deze activiteit

Onze samenleving heeft een merkwaardige houding ten opzichte van klimaatontwrichting. We weten al decennia van het broeikas-effect, maar lopen voortdurend achter de feiten aan. De nadelige gevolgen dringen zich steeds meer aan ons op: zachte winters, smeltende polen, zware overstromingen. De rol van de mens als veroorzaker hiervan is niet langer te ontkennen. Dat roept vragen op:

Wat doe ik met het klimaat? En omgekeerd: wat doet het klimaat met mij? Kunnen we elkaar inspireren voor een goede leefwereld voor onze (klein)kinderen?
Op deze avond gaan we in op de actuele stand van zaken en verbinden we deze met ons eigen handelingsperspectief. Wat kán ik doen? Wat wíl ik doen? Hoe ver wil ik gaan?
Sjef Staps verzorgt deze avond. Hij is als milieukundige verbonden aan het Louis Bolk Instituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Hij schreef het boek ‘Over de crisis niets dan goeds’: een weergave van inspirerende gesprekken over urgentie en hoop rond klimaat en biodiversiteit. Hij interviewde onder meer Jane Goodall, Marjan Minnesma en Jan Terlouw.

Vanaf 19:45 bent u welkom met een kopje koffie/thee.

Beleiding: Sjef Staps- milieukundige

Aantal deelnemers: 60

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee