Kijk op Geloof

Christelijk geloof uitgelegd
Deel deze activiteit

In vier avonden bespreken we het boek 'Kijk op geloof ' van Henri Veldhuis.
Van de deelnemers wordt gevraagd het boek ter beschikking te hebben.
Een paar leenboeken zijn beschikbaar.

In onze samenleving wordt de rol van geloof en kerk kleiner. Daarmee neemt ook de kennis van de Bijbel en van de christelijke traditie af. Daarom is het belangrijk om de inhoud van het geloof zo begrijpelijk mogelijk uit te (blijven) leggen. In dit boek doet de auteur dat in korte hoofdstukken. Hij zoekt daarbij aansluiting bij zowel de protestantse als de rooms-katholieke traditie, en houdt ook rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Duidelijk wordt dat geloof en kerk volop actueel zijn. Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Onderwerpen als God, Drie-eenheid, Jezus, het kwaad, het kruis, de opstanding, vergeving, vrijheid, gebed, kerk, Israël, man en vrouw, seksualiteit zijn maar een greep uit wat de auteur behandelt.
Dr. Henri Veldhuis was predikant te Culemborg.

Beleiding: Titus Woltinge, emerituspredikant

Aantal deelnemers: minimaal 5

Kosten: Aanschaf boek € 18,99 En een bijdrage voor de koffie of thee.