Kerk en Israël: een lezing van Asaf Pelled

Lezing van Asaf Pelled over de breuk en het herstel tussen Israël en de kerk
Deel deze activiteit

Asaf Pelled (geboren 1980) is in een kibboets opgegroeid als een seculiere Jood. Als hij het Nieuwe Testament leest, ontdekt hij dat het volgen van Jezus Christus hem juist meer Joods maakt. Hij werkt nu als Messiaanse voorganger.

Op 12 april houdt Asaf een lezing over de breuk tussen Israël en de kerk, maar ook over het herstel, de trouw van God aan zijn uitverkoren volk Israël.
Het Christendom heeft Joodse wortels. Jezus was immers zelf een Jood en groeide op in de Joodse traditie. Na de Pinksteren kwam er na korte tijd een verwijdering tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de andere volkeren. Hoe is die breuk eigenlijk ontstaan? Is God klaar met Israël of zijn er nog profetische beloften voor dit land en volk? Wat heeft de opkomst en groei van Messiaanse gemeenten van vandaag ons te zeggen? Wat is onze plaats en verantwoordelijkheid daarin als gelovigen in de Messias van Israël? Veel vragen, die misschien ook niet allemaal beantwoord zullen worden, maar we hopen er meer inzicht in te krijgen.
Iedereen is van harte welkom op woensdag 12 april in het Adventcentrum Ringweg Kruiskamp 74 aanvangstijd 20.00 uur. Toegang is vrij, aanmelden niet nodig. De koffie staat klaar.

Begeleiding: Organisatie: commissie Kerk en Israël van de Adventkerk en St Joriskerk.

Aantal deelnemers: n.v.t.

Kosten: 0