Oorlog in Europa en ons geloof – en serie voor de veertigdagen tijd.

Nieuwe opzet van de geplande bijeenkomsten
Deel deze activiteit

De Russische inval in Oekraïne heeft ons allen overvallen. Verbijsterd, geraakt door de vluchtelingenstromen, de dreigingen en de aardverschuivingen in de reacties op deze oorlog – we kunnen het bijna niet bevatten.

Het is goed om met elkaar te delen wat er in ons omgaat. Delen ook wat ons verbindt, het geloof in Gods liefde, Zijn vrede en recht, en daarmee de komst van Zijn koninkrijk.

We hadden het plan om zes bijeenkomsten online te houden over Jezus en Jeruzalem, over opstanding uit de dood.

Deze serie krijgt een andere invulling: hoe kan de Schrift ons perspectief bieden in deze moeilijke dagen? In het eerste en nieuwe testament zijn vele teksten over oorlog, geweld, vluchtelingen, uitwegen uit hopeloosheid, de schreeuw om hulp, maar ook visioenen van vrede.

We hebben de inleiders gevraagd om hun bijdrage en hun schrifttekst opnieuw te lezen. De vraag die we elkaar willen stellen is: wat betekenen geloof en spiritualiteit in deze dagen, wat staat ons te doen?  We lezen teksten over geweld, oorlog, vluchteling zijn en hoop op een nieuwe toekomst.

Doet u mee?

U kunt zich aanmelden onder knop "aanmelden". Het liefst voor maandag 7 maart.

Zes bijeenkomsten op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur, online. Met bijdragen van onder meer van pastor Wies Sarot parochie Marthas en Maria, Ds Alke Liebich Johanneskerk, James Kennedy historicus, dr. Wim Weren nieuwtestamenticus.

Beleiding: Cor Arends

Aantal deelnemers: 12

Kosten: geen