Italian Baroque

Händel – Vivaldi – Lotti
Deel deze activiteit

De sprankelende muziek van G.F. Händel is ondenkbaar zonder zijn Italiaanse reis in 1706–1707, waar hij kennismaakte met de vernieuwende muziek van Venetië en de liturgische pracht van Rome. Op 15 februari 2020 brengt Capella Amersfoort onder leiding van Anthony Scheffer werken uit de Italiaanse barok ten gehore: een mis van Lotti, spetterende Gloria van Vivaldi, en het Dixit Dominus van Händel

Toen de 20-jarige Georg Friedrich Händel (1685–1759) in 1705 vertrok naar Florence, kende Italië twee grote Italiaanse centra voor muziek in: Venetië en Rome. In Venetië gold Antonio Vivaldi met zijn ensemble van het weeshuis Ospedale della Pietà als een echte vernieuwer. Zijn schitterende muziek gaf de meisjes aan de Pietà nieuw bestaansrecht. Verscholen achter ijzeren schermen hoog op de balkons in de San Marco brachten ze kerkgangers in vervoering, onder meer met Vivaldi’s fameuze Gloria. Daar tegenover stond Rome, waar de invloed van de opera zich minder deed gelden. Hier lag nadruk op het eigen liturgische karakter van de kerkmuziek.

Geïnspireerd door deze invloeden schreef Händel eind 1706, begin 1707 zijn eerste grote werk: Dixit Dominus, een toonzetting van Psalm 110. Het is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament: de Koning die ten strijde trekt en overwint, is niemand minder dan Jezus Christus. Met groot gevoel voor de tekst en gebruikmakend van Italiaanse stijlen, beeldt Händel de psalm onnavolgbaar uit. In chaotische wereld is er iemand die zijn weg gaat en de zaken recht zet – krachtig en majesteitelijk, en tegelijk priesterlijk en mysterieus.

Concert ‘Italian Baroque’ – Capella Amersfoort met werken van Antonio Lotti, Baldessare Galuppi, Antonio Vivaldi en Georg Friedrich Händel.

Voor meer informatie en voorverkoop, zie www.capella-amersfoort.nl.

Kosten: voorverkoop € 20,-, jongeren onder de 18 jaar en studenten € 15,-; aan de kerk € 25,-.