Het verdriet van Jeremia, door zangersensemble Amarilli Consort olv Bas Ramselaar

Lamentationes Ieremiae
Deel deze activiteit

Passend bij de lijdenstijd zijn de Klaagzangen van Jeremia.

Jeremia zwerft over de puinhopen van het verwoeste Jeruzalem, nadat hij jarenlang voor de verwoesting heeft gewaarschuwd. Nu schrijft hij zijn klaagzangen (uit het gelijknamige bijbelboek):
“Ach hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad, een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de volken. De vorstin van de gewesten

Het zangersensemble Amarilli Consort voert twee muziekstukken uit die zijn geïnspireerd op Jeremia:

– Lamentations I – Thomas Tallis (1505-1585)
Thomas Tallis werkte tijdens Elisabeth I als voorzanger, organist en componist in de kathedraal van Canterbury. In zijn tijd maakt de katholieke kerk plaats voor de protestantse Anglicaanse kerk. De vele kloosters werden ontruimd en werden staatsbezit. Tallis schreef in 1560 zijn beroemd geworden Lamentations of Jeremiah.
Opvallende elementen in dit 5-stemmige werk zijn de sterke dissonanten en de herhaalde patronen in de verschillende stemmen. De Lamentations zijn geschreven voor het Officium Tenebrarum ofwel de donkere metten, vieringen in de laatste dagen voor Pasen waarin het licht werd gedoofd.

– Lamentationes Ieremiae – Tomàs Luis de Victoria (1548-1611) Ook deze Spaanse componist, werkzaam aan het hof in Madrid, componeerde een aangrijpende versie van deze klaagzangen.

Daarnaast wordt ook een muziekstuk van William Byrd gezongen.

William Byrd (ook wel: Bird, Byrde en Byred) (circa 1543 –1623) was één van de bekende componisten van zijn generatie. Byrd kreeg op jonge leeftijd muziekles van Thomas Tallis in de Chapel Royal in Londen. In 1563 werd hij benoemd tot organist van de kathedraal in Lincoln en in 1572 werd hij, samen met zijn leermeester Tallis, benoemd tot organist van de Chapel Royal. In 1575 kreeg hij, ook weer met Tallis, vergunning van Koningin Elizabeth I voor het drukken en verkopen van muziek. Byrd werd als katholiek herhaaldelijk vervolgd voor het afwijzen van het Anglicanisme. Hij bleef echter in de gunst van de koningin, waarschijnlijk omdat hij zonder onderscheid componeerde voor de anglicaanse en de katholieke eredienst. Hij schreef zowel geestelijke als wereldlijke muziek, zowel vocale werken als instrumentale muziek. Hij schreef meer dan 150 motetten, 61 beurtzangen, 3 missen, psalmen, sonnetten, liederen en canons. Byrd behoort tot de virginalisten, zo componeerde hij ruim 120 stukken voor klavier (spinet, virginaal, clavichord en orgel).
Het Amarilli Consort zingt van hem: Miserere mei (psalm 50), één van de 7 boetepsalmen en Ye sacred muses, een treurlied, gecomponeerd ter gelegenheid van de dood van Tallis.

Begeleiding: zangersensemble Amarilli Consort olv Bas Ramselaar

Kosten: € 7