Het goddelijk vrouwelijke bij Hildegard von Bingen

in de serie Bezield en Bezielend
Deel deze activiteit

De middeleeuwse visionaire Hildegard von Bingen (1098-1179) was een veelzijdige vrouw. Zij was profetes, mystica, benedictines, geestelijk leidsvrouw en componiste. Via Zoom staan we eerst stil bij het leven van deze bijzondere vrouw. We luisteren naar liederen en laten ons raken door visioenen waarin het goddelijk vrouwelijke op de voorgrond treedt.

Hildegard von Bingen noemde haar liederen een 'samenklank van de harmonie van hemelse openbaringen'. Zij gaf door in klanken, beelden en woorden wat haar geopenbaard werd vanuit de goddelijke werkelijkheid. Zij liet zich inspireren door het levende licht.
De ochtend wordt begeleid door Kitty Bouwman. Zij doet onderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard von Bingen aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Daarnaast is ze geestelijk begeleider en docent spiritualiteitsstudies aan verschillende opleidingen.

Beleiding: Kitty Bouwman

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro