Hans Küng

luis in de pels van de kerk, maar toch loyaal
Deel deze activiteit

In de bijeenkomst zal dr. Bert de Leede een theologisch profiel van Hans Küng schetsen en een aantal vragen in het midden leggen, waarna er ruim gelegenheid is voor gesprek. Bert de Leede promoveerde in 2001 op een proefschrift over Hans Küng. Hij was rector van het Theologisch Seminarium Hydepark, het nascholings instituut van Protestantse Theologische Universiteit en docent aan die universiteit.

Hans Küng (geboren in 1928 in Zwitserland, gestorven op 6 april 2021) was één van de belangrijkste theologen in de afgelopen 60 jaar. Hij speelde een grote rol op het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) dat aan de basis stond van tal van vernieuwingen in de r.k.kerk. Küng sprak zich kritisch uit over geldende dogma’s als het celibaat, de ongelijke positie van de vrouw in de kerk. Vanwege zijn opvatting over de (on)feilbaarheid van de paus werd Küng de leerbevoegdheid als katholiek theoloog ontnomen. Later ontwikkelde Küng een eigen visie op oecumene en interreligieuze dialoog. Küng was adviseur van de secretarisgeneraal van de V.N. Hij was een zeer invloedrijk theoloog, ook buiten de r.k. kerk. Ondanks zijn kritische houding heeft Küng de kerk nooit verlaten.

Beleiding: Dr. Bert de Leede

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro