Grondleggers: Edward Schillebeeckx

Christus sacrament van godsontmoeting
Deel deze activiteit

Ontmoeting met God… Kan dat wel? En hoe dan? Samen lezend en lerend verdieping en bezieling zoeken rondom deze vragen; aan de hand van Edward Schillebeeckx.

Al sinds enkele jaren geldt Het Brandpunt als een plaats van ontmoeting; ontmoeting met God, de wereld, de ander en met jezelf. Van deze vier is die van de ontmoeting met God waarschijnlijk het minst grijpbaar, of liever gezegd moeilijk te organiseren of af te dwingen. En toch…, klinken in de kerk niet woorden die ontspringen aan ten minste het vermoeden dat deze ontmoeting als reële mogelijkheid moet worden gezien. En geven rituelen niet ook uitdrukking aan dit vermoeden? 

Van oudsher kent de kerk gewijde handelingen die uitdrukking geven aan de ontmoeting van God met mensen. Waar geloofd wordt dat in zo’n handeling God naar mensen toekomt, heet deze een sacrament. De Rooms-Katholieke Kerk kent zeven sacramenten, de protestantse kerken twee. Het zal niemand verbazen dat talloze boeken zijn volgeschreven over de betekenis van deze sacramenten. En de wegen van velen zijn op pijnlijke wijze uiteengegaan in de strijd om de juiste interpretatie. Te midden van de uiteenlopende theologische stemmen klinkt die van Edward Schillebeeckx. Deze katholieke theoloog uit de 20ste eeuw schreef een boekje met de titel Christus sacrament van de Godsontmoeting. Dus niet één van de zeven kerkelijk vastgestelde sacramenten, maar Christus benoemt hij als sacrament van de Godsontmoeting. Een intrigerende titel van een fascinerende theoloog. Schillebeeckx was voluit katholiek en tegelijk diep doordrongen van de overtuiging dat God zo rijk aan waarheid is dat God niet door één godsdienst geheel vertolkt kan worden. Wat betekent deze overtuiging voor zijn kijk op de mogelijkheid van een ontmoeting met God? De titel verraadt dat voor Schillebeeckx Christus hierin een beslissende rol speelt. Maar hoe zit dit precies? Verschuift Schillebeeckx niet het probleem van de mogelijkheid God te ontmoeten naar de kwestie hoe Christus te ontmoeten. En is dat niet even moeilijk?

In een serie in het kader van ‘verdieping en bezieling’ willen we dit boek van Schillebeeckx ter hand nemen. We zullen door zorgvuldig te lezen onderzoeken wat Schillebeeckx bedoelt als hij spreekt over Christus als sacrament voor godsontmoeting. We maken kennis met zijn eigen gedachtegang en zullen deze verdiepen door als het ware de luiken in de tekst te openen om zicht te krijgen op oude theologische tradities waarmee Schillebeekcx in gesprek is.
Naast verdieping zoeken we ook naar bezieling. Helpt Schillebeeckx ons in ons eigen verlangen naar of beleven van verbondenheid van mensen met elkaar of met God? 

Tijdens een viertal avonden in het voorjaar van 2020 willen we samen lezen, leren en inspiratie opdoen. Het gaat om 29 januari, 12 februari, 4 maart en 18 maart. We beginnen om 20:00 uur en stoppen om 22:00 uur. We komen samen in Het Brandpunt.

Theologische voorkennis is niet vereist. Voor leesmateriaal zal worden gezorgd.

Begeleiding:
Dominique de Boer
Geurt Roffel is als pastor bij de avonden aanwezig
Aantal deelnemers:
Maximaal 10
Kosten:
geen