God heeft mensen nodig

Traject over de kunst van duurzaam leven
Deel deze activiteit

Wij mensen maken gebruik van de natuurlijke hulpbronnen die de Aarde ons biedt. Zozeer zelfs dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. De mensheid staat voor de uitdaging haar voetafdruk op een rechtvaardige wijze te verkleinen.

In het traject GOD HEEFT MENSEN NODIG ga je samen op zoek naar hoe je vanuit je gelovige inspiratie bewust vorm kunt geven aan een duurzaam levensstijl.

WAAROM en WAARTOE?
Wij mensen, maar ook andere vormen van leven maken gebruik van wat de Aarde biedt: voedsel, water, lucht, bodemschatten, plantaardige en dierlijke grondstoffen. De vraag van mensen naar natuurlijke hulpbronnen blijft almaar stijgen. Zelfs zover dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot. Bedrijven en consumenten leggen een groot beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Voedsel, wonen, spullen en vervoer zijn de vier gebieden met de grootste milieu-impact.

Als dit zo doorgaat, kan de Aarde mensen, dieren en planten niet langer van dienst zijn. Vooral toekomstige generaties zullen dit merken. Maar nu al doen zich allerlei ecologische problemen voor: klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, water- en luchtvervuiling, watergebrek en extreme weersomstandigheden. Dikwijls zijn deze problemen nauw verwerven met vormen van sociale ongelijkheid.

De mensheid – overheden, bedrijven en burgers – staat voor de uitdaging haar ecologische voetafdruk duurzaam te verkleinen. Die uitdaging geldt vooral voor wie in het rijke Westen leeft. Het eind 2015 in Parijs gesloten klimaatakkoord is in dit verband een belangrijke stap. Maar er zijn meer en andere stappen nodig. Welk bijdrage kun jij hieraan leveren?

In het traject GOD HEEFT MENSEN NODIG ga je op zoek naar hoe jij bewust vorm kunt geven aan een duurzame levensstijl. Welke praktische mogelijkheden heb je om zo te leven dat je de draagkracht van de planeet Aarde niet overschrijdt? Tegelijk zal er aandacht zijn voor wat het lastig maakt om duurzaam te leven. Hoe kun je met deze hindernissen omgaan?

Bij het zoeken naar een duurzame levensstijl wordt verbinding gezocht met vormen christelijke spiritualiteit als bron van praktische levenskunst. Wij mogen niet verwachten dat God de ecologische en sociale problemen voor ons oplost.. Maar hoe maken ervaringen van het ‘levenscheppend geheim’ ons dan toch gevoelig voor wat mensen, dieren en planten overkomt of bedreigt? Hoe zetten deze ons aan tot duurzaam gedrag?

HOE EN WAT?
Het traject GOD HEEFT MENSEN NODIG bestaat uit in totaal zeven bijeenkomsten. Er staat telkens een ander aspect van de kunst van duurzaam leven centraal. De bijeenkomsten vinden plaats met een frequentie van eenmaal per vier weken. Ze duren steeds twee uur en vijftien minuten. Je neemt in principe deel aan alle bijeenkomsten. De duur van het traject maakt de kans groter dat je jouw levensstijl echt aanpast.

Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst wordt de aard van de crisis – of is het een catastrofe? – op hoofdlijnen uiteengezet. Een verband wordt gelegd met je eigen ecologische voetafdruk. Ook worden oplossingsrichtingen verkend. Verder zal een denkraam worden ontvouwd, dat richting geeft aan de kunst van duurzaam leven. In dat denkraam is ook aandacht voor de doorwerking van spiritualiteit in de vormgeving van je leven.

De derde tot en met zesde bijeenkomst hebben een min of meer vergelijkbare opzet. Er staat steeds een ander consumptiedomein centraal: voeding, wonen, spullen en vervoer. Je onderzoekt hoe een duurzame levensstijl in elk van deze domeinen eruit zou kunnen zien. Welke handelingen en welke houding horen hierbij? En hoe kun jij je hierin oefenen? Deze vier bijeenkomsten bieden veel ruimte voor onderling gesprek. Dikwijls maak je met het oog hierop tevoren een opdracht. Ook krijg je een rijke selectie aan doe-, kijk- en leestips aangereikt.

Tijdens de zevende en laatste bijeenkomst maak je de balans op. Je stelt vast tot welke inzichten je bent gekomen over je hoe jij vorm kunt en wilt geven aan een duurzame levensstijl. En ook in hoeverre christelijke spiritualiteit daarvoor een bron van inspiratie kan zijn.

VOOR EN DOOR WIE?
Deelname aan het traject GOD HEEFT MENSEN NODIG is iets voor jou als je:
… de ernst van de ecologische en tegelijk ook sociale crises onder ogen wilt zien.
… in een groep wilt onderzoeken wat dit betekent voor de wijze waarop je praktisch vormgeeft aan je leven
… je doen en laten wilt verbinden met vormen van christelijke spiritualiteit.
… je tijd vrij kunt maken om tussen de bijeenkomsten door aan kleine opdrachten te werken of door andere manieren van doen of zijn uit te proberen.

WAAR EN WANNEER?

De bijeenkomsten in het kader van het traject GOD HEEFT MENSEN NODIG vinden plaats op de maandagen 20 april,11 mei, 8 juni, 29 juni, 7 september, 28 september en 19 oktober 2020 van 19.30 tot 21.45 uur in Het Brandpunt, Laan van Emiclaer 101 te Amersfoort.

Begeleiding: Gerard van Eck, theoloog en professioneel begeleider
Kosten: De deelnemersbijdrage bedraagt in ieder geval 60 euro per persoon. (Als dit bedrag te hoog is, maak dit dan gerust kenbaar.) Aan het eind van het traject bepaal je zelf welke bedrag je deelname waard is geweest.