Festival of Lessons & Carols

St Joris Kamerkoor
Deel deze activiteit

Het St. Joris Kamerkoor organiseert op 20 december a.s. een Festival of Lessons & Carols, naar voorbeeld van de viering die in de Anglicaanse traditie vlak voor Kerstmis plaatsvindt.

Aan de hand van negen korte bijbellezingen (de ‘lessons’) wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de komst van de Messias en de geboorte van Jezus verteld. Deze lessons worden afgewisseld met het zingen van kerstliederen, hymnen en andere koormuziek (de ‘carols’). Onze uitvoering heeft dit jaar ‘Maria’ als thema; zo zijn in de viering o.a. enkele ‘Mariamonologen’ en gedichten opgenomen.
De eerste liturgie voor Nine Lessons and Carols werd in 1880 samengesteld door Edward Benson, bisschop van Truro (Cornwall). Het werd gelijk een jaarlijkse traditie en al snel namen andere kerken de viering over. Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter wereld plaats.
De toegang is vrij (het is immers geen concert, maar een viering), maar aan de organisatie zijn wel aanzienlijke kosten verbonden. Daarom wordt de bezoekers bij de collecte naar draagkracht een redelijk deel gevraagd van wat voor een uitvoering in concertvorm wordt betaald. In dit geval betekent dat gemiddeld tussen vijf en tien euro per persoon.

Meer informatie: www.stjoriskamerkoor.nl

Dirigent: Wouter Verhage

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: Toegang vrij, collecte na afloop