Evensong

In de Sint-Joriskerk
Deel deze activiteit

Op zondag 4 juni (Trinitatis) om 15:30 uur vindt er in de Sint-Joriskerk weer een Evensong plaats.
Medewerking verleent het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage.
Voorganger is ds. Freddy Gerkema.

Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek van de Raad van Kerken
Amersfoort.
U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk.
De Evensong duurt ongeveer drie kwartier en is vrij toegankelijk. Collecte na afloop en via QR-code.
Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl

Kosten: Collecte na afloop