De beleving van de Tafelviering

In de oecumenische ruimte van Het Brandpunt samen spreken over hoe de waarde van avondmaal en eucharistie wordt ervaren
Deel deze activiteit

In de pastoreskamer spreken we op 2 maart ’s avonds van acht tot half tien, in kleine kring over de Tafelviering. Het gaat niet over de leerstellingen die schuil kunnen gaan achter verschillende opvattingen van avondmaal/eucharistie, maar over de vraag ‘Wat doet het met je?’

De avonden worden ingeleid met een meditatief moment. We luisteren naar een Tafelgebed dat in Het Brandpunt is gezongen. Vervolgens vertelt een Brandpunter op beeld (beamer) wat voor hem/haar persoonlijk de waarde is van bepaalde gebruiken in de Tafelviering. Wat voelt als onmisbaar en waarom? Waar voel je je geraakt en hoe? Op welke manieren is wat er gebeurt in een viering waar brood en wijn gedeeld worden, inspirerend voor je leven? Naar aanleiding van het beeldfragment gaan we met elkaar in gesprek. Het doel daarvan is dat we meerdere perspectieven ontdekken om naar hetzelfde te kijken. De gesprekspartners leren om door elkaars ogen te leren kijken en zo verschillende belevingen bij de Tafelviering te ontdekken.

Aantal deelnemers
15
Begeleiding
De gespreksleiding is in handen van Stella Muns, Geurt Roffel is als pastor betrokken.
Kosten 
geen entree