De 10 woorden: 8e gebod

‘Gij zult niet stelen’, een uiterst actueel onderwerp
Deel deze activiteit

Zelden zal diefstal zo’n grote impact gehad hebben op de geschiedenis als die van de ‘enclosures’ in het laat Middeleeuwse Engeland. Mensen leefden daar al eeuwenlang op de gemeenschappelijke gronden, de ‘commons’ , vaak in eigendom van de kerk of de overheid. Beiden speelden een vies spelletje waarbij ze die gemeenschappelijke gronden in de handen speelden van gunstelingen die daar hun landgoederen mee konden vestigen. Schapenteelt was toen erg lucratief. En terwijl de oorspronkelijke bewoners verdreven werden van hun grond maakten zij grote winsten met diezelfde grond. Die winsten stonden aan de basis van het kapitalisme en de industriële revolutie.

De bewoners van de commons, de meentes,  konden bijna volledig voorzien in hun levensonderhoud van die gronden, later als arbeider hadden ze alleen nog maar hun eigen arbeid die ze tegen hongerlonen konden verkopen. Van vrije mensen waren ze vervallen tot afhankelijke arme sloebers.  Het is een lange en verbeten strijd geweest om een eind te maken aan die uitbuiting.

Aan de hand van het verhaal van de meentes gaan we op zoek naar overeenkomsten met de huidige tijd.

Kosten: 3 euro