De 10 woorden: 10e gebod

‘Gij zult niet begeren’ een onderdeel van ons collectief geheugen.
Deel deze activiteit

We weten er allemaal van, die 10 geboden, ze zijn onderdeel van ons collectieve geheugen, of we nu gelovig zijn of niet. Maar wat zeggen ze ons in onze tijd (nog)?

Deze lezing sluit een project van 10 bijeenkomsten af, waar we stil staan bij de betekenis van de 10 geboden voor de moderne mens, vanuit filosofisch standpunt.

Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de universiteit Twente, Denker des Vaderlands 2011 -2013, schreef samen met Maarten van Buuren het boek ‘Erfenis zonder Testament’, dat de basis is voor het project.

Hij zal met name ingaan op het laatste, 10e, gebod ‘Gij zult niet begeren’, het enige gebod ‘dat niet vol te houden is’, aldus Achterhuis.

Het Bijbelse gebod om niet te begeren wat een ander bezit gaat over een specifieke begeerte die de Franse denker Reneé Girard aanduidt als ‘mimetische begeerte’. Daarbij bootsen wij de begeerten van elkaar na, wat tot eindeloze strijd en conflicten leidt. Het doet dit wel op een innerlijk tegenstrijdig wijze, omdat God zelf jaloers blijkt te zijn. Deze spanning in de tekst van de tien geboden verklaart ook waarom dit gebod het enige is dat onmogelijk kan worden opgevolgd. Dit betekent allerminst dat het niet relevant zou zijn voor de moderne consumptiemaatschappij waarin begeerte vrij spel heeft gekregen.

Kosten: 7 euro

Bron foto: Roy Beusker