Dag van het Jodendom

Kunst als inspiratie voor kerk en synagoge
Deel deze activiteit

De avond begint met een korte inleiding waarom de Dag van het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021 “Plaats van samenkomst in kerk en synagoge”.
Vervolgens geeft prof. Marcel Poorthuis een inleiding over de verhouding tussen kerk en synagoge. Deze heeft tot verschillende kunstzinnige uitingen geleid.

We zullen een aantal van deze vrouwengestalten bekijken, die in de Middeleeuwen maar ook nog in de 20e eeuw werden gebruikt. Des te boeiender is het feit dat er ook heel andere vrouwengestalten bestaan die eveneens kerk en synagoge verbeelden! We verdiepen ons ook in de Bijbelse bronnen die door een speciale manier van lezen konden worden gehanteerd ; iets dat in het verleden vaak geleid heeft tot de verguizing van het Jodendom.

Inleider: Prof. Dr. M.J.H.M. Poorthuis hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Tilburgse School van Theologie. Hij publiceerde over Katholicisme, Judaïsme, Boeddhisme en over de Nederlandse perceptie van de Islam. Hij is co-editor van het internationale tijdschrift Jewish and Christian Perspectieves ,is voorzitter van the foundation Pardes for Jewish wisdom en is bestuurslid van de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Beleiding: Marcel Poorthuis, hoogleraar

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro