Christelijke meditatie

Meditatie volgens de traditie van de woestijnvaders
Deel deze activiteit

Iedere donderdagavond wordt er gemediteerd in de dagkapel van de St Ansfriduskerk.

We volgen de traditie van de woestijvaders.
We beginnen met een tekst van John Main OSB en een vast openingsgebed.
We mediteren 25 minuten. We eindigen met een korte tekst en een vast slotgebed.
Inloop in stilte vanaf 19.00 uur. Er klinkt passende muziek tijdens de inloop.

Begeleiding: Klein team van begeleiders

Aantal deelnemers: max 12 deelnemers

Kosten: Geen