Christelijke meditatie

Meditatie volgens de traditie van de woestijnvaders
Deel deze activiteit

Mediteren als weg naar vereniging met Gods Geest.

We lezen een tekst van John Main OSB, gevolgd door 25 minuten meditatietijd, ingekaderd in een vast openingsgebed en een vast slotgebed. We volgen hiermee een oude christelijke meditatietraditie van de woestijnvaders.
Elke donderdagavond om 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur in de dagkapel van de St. Ansfriduskerk.
Inloop in stilte vanaf 19.00 uur. Er klinkt passende muziek.
Iedereen is van harte welkom.
Deze activiteit is een samenwerking van de World Community for Christian Meditation (WCCM Nederland) en de Sint Anfriduskerk.

Beleiding: Klein team van begeleiders

Aantal deelnemers:

Kosten: Geen