Carolkoor

Voor viering van Lessons & Carols
Deel deze activiteit

We roepen iedereen die graag zingt op mee te doen met het Carolkoor van Marijke van Leerzem. VOORAL TENOREN ZIJN ZEER WELKOM!


De viering is op 11 december om 10.45 uur in Het Brandpunt.
Het koor zal begeleid worden door vleugel, fluit en viool.

Aanmelden onder vermelding van stemsoort (tenor, bas, alt, sopraan) bij Marijke.
De muziek wordt spoedig na aanmelden toegestuurd.

Het bedrag vooraf overmaken op NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. PG Hoogland Amersfoort-Noord, O.v.v. Carolkoor Brandpunt

Beleiding: Marijke van Leerzem

Aantal deelnemers: 40

Kosten: € 25