Burendag bij het Apostolisch Genootschap

Kerken in Amersfoort bieden activiteiten aan rond het thema van de oecumenische vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’
Deel deze activiteit

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap bestaat 50 jaar in de Vredesweek. Beide momenten komen samen in een ‘Burendag’: ontmoeten-verbinden-waarderen in het kader van de Vredesweek en Viering 50 jaar gebouw Apostolisch Genootschap Amersfoort.

In Amersfoort zijn wij een levendige gemeenschap met ruim 400 leden van alle leeftijden, die samen zoeken naar zingeving en inspiratie. Tijdens onze erediensten met veel muziek is er ruimte voor religieuze beleving en aandacht voor de praktische invulling van het leven. De gemeenschap is voor ons een dierbare plek, we zijn elkaar nabij in de omstandigheden die het leven met zich mee brengt, in vreugde en verdriet, we vinden het belangrijk om samen het leven te vieren.

Deze activiteit is aangeboden in het kader van de Vredesweek door een christelijke geloofsgemeenschap. Voor een volledig overzicht van deze week kunt u kijken op de agenda van de vredesweek of klik hiervoor een beknopt overzicht.