Bijbelstudiekring op zondagavond

Lezen en bespreken van de Bijbelboeken 1 en 2 Samuël
Deel deze activiteit

Samen lezen we in ongeveer 14 bijeenkomsten de boeken 1 en 2 Samuël. Op de eerste avond worden de overige data vastgesteld (ongeveer om de drie weken zondagavond) in overleg met hen die meedoen.

De gespreksleiding en voorbereiding van de kringavonden rouleert onder die leden die dat willen, men kan daarbij gebruik maken van achtergrondmateriaal dat hiervoor beschikbaar is. We lezen iedere avond eerst gezamenlijk de hoofdstukken die aan de beurt zijn en bespreken daaruit dan met name dat wat ons raakt of bezighoudt. We voelen ons daarbij vrij om onze eigen ervaringen, onze eigen vraagtekens en uitroeptekens bij het Bijbelgedeelte en onze eigen meningen te delen. Daarbij zoeken we samen naar de relevantie voor ons dagelijks leven. Ieder die deze twee Bijbelboeken in zijn geheel wil lezen en bespreken is welkom om zich aan te sluiten.
Ongeveer om de drie weken op zondagavond, eerste keer op 7 oktober 2018, in een nader te bepalen huiskamer in de wijk Schothorst. Bij tussentijdse aanmelding kunt u informeren naar de locatie.

Begeleiding
Tjerk Nap, contactpersoon

Kosten deelname
geen