Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen

Thomas van Kempen: de navolging van Christus
Deel deze activiteit

Inleiding door Inigo Bocken, met aansluitend (facultatief) stadswandeling met Gerard Raven.
Op 25 juli 2021 begon het Thomas van Kempen jaar, die 550 jaar geleden overleed in het Windesheimer klooster bij Zwolle. Thomas (1380-1471) is beroemd geworden met zijn boek Over de navolging van Christus, na de bijbel het meest gelezen boek ooit.

Revolutionair in dit boek is de visie dat ieder mens met zijn eigen leven het evangelie zichtbaar kan maken, zelf beeld kan worden van Christus. Een visie en uitdaging die ook nu actueel blijft.

Thomas behoort met Geert Grote tot de bekendste vertegenwoordigers van de Beweging van de Moderne Devotie, die ontstond in Nederland (14e/15e eeuw). Bij uitstek een vernieuwingsbeweging die wereldwijd een enorme invloed kreeg. vernieuwingsbeweging

Ook in Amersfoort zijn vanuit deze beweging diverse huizen voor ‘zusters- en broederschappen des gemenen levens’ gesticht.

Na de inleiding zal Gerard Raven, stadsarchivaris te Amersfoort, een rondwandeling verzorgen van ruim een uur langs monumenten en plekken in het centrum van Amersfoort die herinneren aan de Moderne Devotie. Hij is oud-conservator Museum Flehite.

Over de inleider: Inigo Bocken, is als medewerker en docent verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen; hij is ook hoogleraar mystieke theologie te Leuven.
Het Titus Brandsma Instituut is gespecialiseerd in onderzoek naar de Moderne Devotie.

Beleiding: Inigo Bocken en Gerard Raven

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro