Bewust kiezen

Voorbereiding op de verkiezingen
Deel deze activiteit

Kiezen is een groot voorrecht. Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur uitspreken. Hoe maken we onze keuze? Welke waarden, uitgangspunten leiden ons daarbij? Waar staan we eigenlijk voor? Speelt ons geloof een rol in onze keuze? Welke betekenis hechten we aan politici als persoon en aan hun presentatie?

In deze online zoom bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over onze keuze Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: solidariteit, duurzaamheid, onze eigen verantwoordelijkheid, taak en functioneren van de overheid.
U hoort eerst van drie Amersfoortse spraakmakers hoe zij tot een keuze komen: - Giny Wierenga; voorganger en actief in het Soesterkwartier;
- Ton van der Ham; onderzoeksjournalist bij TV programma Zembla;
- Harm Dane; werkte op het Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland (PKN), op raakvlak kerk en samenleving; lid Stedelijk Buurtbestuur Indebuurt033.
Na deze ‘opmaat’ wordt verder gepraat in breakoutrooms. Het is niet de bedoeling dat we elkaar overtuigen, of een politiek debat aangaan, maar om te horen wat de ander beweegt in zijn/haar keuze.
Gespreksleider in deze bijeenkomst is Jan van Baardwijk, predikant in de Bergkerk.

Beleiding: Dominee Jan van Baardwijk

Aantal deelnemers: vrij

Kosten: 5 euro