Betrokken theologiseren met ds Willem Klamer

Kerkbezoekers spreken samen met een geëngageerde theoloog over theologische ontwikkelingen
Deel deze activiteit

In de kerkruimte van Het Brandpunt is op vier zondagmiddagen een kleine kring opgesteld. De brandende Paaskaars is onderdeel van de kring. Bezoekers kunnen aanschuiven om samen een thema te bespreken dat speelt in de kerk van nu.

Elke keer is een theoloog te gast die op het thema heeft gereflecteerd en bereid is om vanuit zijn eigen betrokkenheid iets van zijn visie te vertellen. Dat gebeurt in een kort interview van ruim tien minuten. Daarna gaan we met de geïnterviewde en met elkaar in gesprek. Interview en kringgesprek duren vijf kwartier, daarna sluiten we af met een drankje en een hapje in de hal. We hopen dat deelnemers ervaren hoe goed het kan zijn om in een kerk, in een open en vertrouwde sfeer, met elkaar over theologische thema's te praten.

Het thema op 16 februari is ‘gelovig samen-eten’. Willem Klamer, protestants emeritus-pastor van onder meer ‘De Inham’ in Hoogland, is vanuit zijn werk steeds intenser geboeid geraakt door het thema. Vertrekkend vanuit het Nieuwe Testament en wat hij daarin aan verhalen en signalen tegenkomt, richt hij zich op de liturgische uitwerking van het samen tafelen.
Begeleiding:
Dineke Havinga (gespreksleiding) en Geurt Roffel (pastor)
Kosten:
Gratis, consumpties na afloop voor eigen rekening

Alle data

19 januari, dr Cor Arends, over het schemergebied tussen waan en religie

16 februari, ds Willem Klamer, over gelovig samen eten, liturgie en exegese rond de maaltijd

15 maart, prof. dr Henk de Roest over praktijk en kansen in de kerkopbouw

19 april, dr Geurt Roffel over het persoonlijk en dogmatisch zoeken naar Jezus