Alles komt goed?!

Juliana of Norwich
Deel deze activiteit

“Alles komt goed”
Juliana van Norwich was een 14e-eeuwse Engelse mystica en kluizenares. Haar heldere visioenen van de diepe liefde van God tekende ze op als Sixteen Revelations of Divine Love, een tekst die in Benedictijner kloosters bewaard is gebleven en de laatste decennia weer sterk in de belangstelling staat. Als thema voor de veertigdagentijd 2022 koos de PKN ‘Alles komt goed?!’.

Juliana schrijft in 1373 al een antwoord: ‘All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well’. Graag wil ik fragmenten uit haar teksten in een kleine groep op meditatieve en contemplatieve wijze lezen, in een prachtige nieuwe Nederlandse vertaling van de uitgeverij van Abdij Berne. Haar optimistische theologie van ‘God voor en in ieder mens', haar rust, warmte, liefde, compassie en inclusiviteit, die zij in stilte ontwikkelde in een tijd van oorlog, grote maatschappelijke onrust en pestepidemieën, was troostvol voor talloze tijdgenoten en klinkt nog even vitaal voor ons in de 21e eeuw. ‘Alles komt goed’ was voor haar geen dooddoener, maar een emotioneel en spiritueel doorvoeld en bevochten vertrouwen.

Beleiding: Marco Last

Aantal deelnemers: 6

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee