Aangepaste kerkdienst

Veilig bij Jezus
Deel deze activiteit

We zijn blij ook in het nieuwe jaar weer aangepaste diensten te mogen organiseren.

Deze diensten zijn voor iedereen maar zijn speciaal georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.
In deze diensten wordt veel gezongen/ preek in gewone taal/ veel interactie/ gebedspunten kunnen worden ingediend.

Na de dienst is er gelegenheid wat met elkaar te drinken.

Beleiding: Petra Kiks Leeflang

Aantal deelnemers: nvt

Kosten: geen