Aangepaste kerkdienst

De slak
Deel deze activiteit

Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze kerkdienst gaan we verder met het jaarthema dieren in de bijbel. Deze keer zal de dienst gaan over de slak.
In de kerkdienst is extra aandacht voor interactie, de preek is goed te begrijpen, vooraf kan iedereen gebedspunten indienen.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er koffie en thee.